Ryggbesvär

Nacksmärtor

Fotledsproblem

Axelsmärtor

Om kiropraktik

Jag erbjuder kiropraktisk behandling, vilket innebär att jag behandlar smärtor i hela rörelseapparaten, exempelvis ryggbesvär, huvudvärk, tennisarmbåge, nacksmärtor och axelsmärtor. Ordet kiropraktik kommer från grekiskan och betyder ungefär ”att utföra för hand”. I behandlingen använder jag mina händer för att undersöka och behandla patientens besvär.

En behandling börjar med en anamnes, ett samtal där patienten får berätta om sin sjukdomshistoria, sina besvär och annat som kan ge information om patientens situation. Därefter undersöker jag patienten. Den vanligaste behandlingsmetoden kallas manipulation eller justering och utförs genom ett handgrepp mot aktuell led. Syftet med behandlingen är att påverka rörelsesinnet, det så kallade proprioceptiva systemet. Genom detta påverkas receptorerna i leder, senor och muskler, vilket ger ett bättre nervflöde och smärtlindring i de krampande musklerna. Under behandling guidar jag dig som patient genom de olika justeringarna och syftet med dem.

En kiropraktisk behandling är sällan förenad med smärta och är oftast effektiv, vilket vanligtvis innebär att endast två till tre besök är nödvändiga. I behandlingen ingår även specifika träningsråd och tips för att förebygga eventuella framtida problem. Vill du veta mer om kiropraktisk behandling kan du läsa om detta på www.kiropraktiskaforeningen.se.

Några vanliga frågor

Gör en behandling ont?
En kiropraktisk behandling är sällan förenat med smärta. En möjlig reaktion kan vara lokal ömhet kring behandlingsstället som kan vara i ett par dagar. Undersökningar visar dock att dessa reaktioner är väldigt milda.

Hur kan jag veta att kiropraktik fungerar?
Kiropraktik är en evidensbaserad vårdform. Med begreppet ”evidens” menas att det finns vetenskapligt stöd för att en behandlingsmetod är effektiv och säker. Kiropraktiken har, liksom läkarvetenskapen, utvecklats snabbt under 1900-talet och det finns nu vetenskapligt belägg för kiropraktisk behandling. Ett stort antal vetenskapliga forskningsrapporter har granskat manipulationsbehandling och funnit bevis för effektivitet och säkerhet. Läs mer om forskningen på Skandinaviska Kiropraktorhögskolans hemsida.

Är en kiropraktisk behandling säker?

Kiropraktik är en mycket säker behandlingsmetod – när den utförs av Socialstyrelsens legitimerade kiropraktorer. Forskning har visat att det är ytterst sällsynt med allvarliga komplikationer i samband med kiropraktisk behandling.

Vad är det som låter vid en behandling?
Vid en manipulation sker en snabb tryckförändring i leden som av patienten uppfattas som ett knak. Detta knak är alltså inga kotor som flyttas eller går sönder utan ett tryckförändringsfenomen som kallas kavitation.